Konstperspektivs kalendariumVarbergs konstklubb, Varberg

Varbergs konstklubb bildades 1955. Efter att ha legat nere i några år, startades "nya" Varbergs konstklubb upp 2016. Klubben verkar för att öka intresset för konst och kultur i Varbergs kommun. Ca 8 utställn/år. Ca 200 medlemmar

Magasinsgatan 17, 432 45 Varberg Månd - fred 09-17 lörd. 10-14

  

Varbergs Konstklubb
Varbergs Konstklubb
UTSTÄLLNINGAR
9/11/2021 - 10/2/2021 Karin Sjökvist, Svenne Larsson och Lis Ellen Vestergaard
10/9/2021 - 10/30/2021 Elin Andersson, Pernilla Blixt, Frida Kårlin och Cathrin Nyberg
11/6/2021 - 11/27/2021 " I Vått och Torrt" Ulla Blom och Gun Johansson
12/4/2021 - 12/11/2021 Vinstutställning

[ny sökning]