Konstperspektivs kalendariumSkulptörförbundet, Öland södra, Vickleby

Skulptörförbundet är en ideell förening med yrkesverksamma skulptörer från hela Sverige. Förbundet grundades 1975 och har ca 270 medlemmar. Skulptörförbundet vill väcka intresse för dagens mångfald i uttryckssätt och skulpturens roll i offentliga

Testfältet Stora Alvaret öster om Vickleby Invigning 11 juni 2022 kl.13, på Alvaret öster om Vickleby. Utställningen pågår till 31 aug 2023. Öppet dygnet runt, året runt, ingen entréavgift.

  

Skulptörförbundet visar skulpturer på 25 av testfältets betonglock, Stora Alvaret, Öland.
Skulptörförbundet visar skulpturer på 25 av testfältets betonglock, Stora Alvaret, Öland.
UTSTÄLLNINGAR
6/11/2022 - 8/31/2023 Art Test Field "Kalibrering"-Konst, kulturarv och vetenskap i samklang.

[ny sökning]