Konstperspektivs kalendariumSölvesborgs konstförening, Sölvesborg

Sölvesborgs Konstförening arrangerar sju konstutställningar per år. Utställningarna arrangeras i Sölvesborgs Konsthall. Vi anordnar kulturcaféer med föredrag om konst, design, kulturhistoria mm. Vi anordnar även konst/kulturresor inom och utom Sverig

Sölvesborgs Konstförening,c/o Maltestam, Hamngatan 2, 294 31 Sölvesborg. Ordförande Karin Maltestam, e-mail: karinmaltestam@gmail.com Sölvesborgs Konsthall, Skeppsbrogatan 6,öppet: lördag, söndag 12-15, onsdag 16-18. Sommaröppet: se hemsidan

  

UTSTÄLLNINGAR
10/7/2023 - 11/5/2023 Lars Roland Andersson, akvarell
11/11/2023 - 12/3/2023 Lisbeth Sandvall, måleri

[ny sökning]