Konstperspektivs kalendariumLomma konstförening, Biblioteket, Lomma

Allmän konstförening. Styrelsen arbetar ideellt. Medlem i Sveriges Konstföreningar. Ca 8 utställningar per år.

 

UTSTÄLLNINGAR
8/29/2021 - 9/23/2021 Agneta von Koskull
10/2/2021 - 10/24/2021 Gudrun Kellerman (på Kraften, Lomma)
10/24/2021 - 11/18/2021 Johan Thunell
1/30/2022 - 2/24/2022 Inga Svanberg

[ny sökning]