Konstperspektivs kalendariumLomma konstförening, Biblioteket, Lomma

Allmän konstförening. Styrelsen arbetar ideellt. Medlem i Förbundet Sveriges Konstföreningar. Ca 8 utställningar per år.

 

UTSTÄLLNINGAR
11/24/2022 - 12/8/2022 Vinstutställning

[ny sökning]