Konstperspektivs kalendariumLomma konstförening, Biblioteket, Lomma

Allmän konstförening. Styrelsen arbetar ideellt. Medlem i Sveriges Konstföreningar. Ca 8 utställningar per år.

 

UTSTÄLLNINGAR
5/2/2021 - 5/27/2021 Medlemsutställning

[ny sökning]