Konstperspektivs kalendariumLomma konstförening, Biblioteket, Lomma

Allmän konstförening. Styrelsen arbetar ideellt. Medlem i Förbundet Sveriges Konstföreningar. Ca 8 utställningar per år.

 

UTSTÄLLNINGAR
4/30/2022 - 5/26/2022 Lars Östling
10/8/2022 - 10/23/2022 Jan Hilmersson (på Kraften, Lomma)
10/8/2022 - 10/23/2022 Johanna Sjölin (på Kraften, Lomma)

[ny sökning]