Konstperspektivs kalendariumLomma konstförening, Biblioteket, Lomma

Allmän konstförening. Styrelsen arbetar ideellt. Medlem i Sveriges Konstföreningar. Ca 8 utställningar per år.

 

UTSTÄLLNINGAR
2/2/2020 - 2/27/2020 Birgitta Nelson Claus

Tillbaka till söksidan