Konstperspektivs kalendariumKonstakademien, Stockholm

Konstakademien är den äldsta av Sveriges kungliga, nationella akademier, nära 300 år. Akademin bedriver en verksamhet med utställningar, program, kafé och samverkansprojekt.

  

Nikehallen. Foto Björn Strömfeldt/Konstakademien
Nikehallen. Foto Björn Strömfeldt/Konstakademien
UTSTÄLLNINGAR
8/27/2022 - 10/1/2022 Olof Thiel "KAPERLAK"
8/27/2022 - 10/1/2022 Peder Josefsson "Sammanfogning"
8/27/2022 - 10/1/2022 Ida-Johanna Lundqvist
8/27/2022 - 10/1/2022 Karin Frostenson "Människor och möten"
10/15/2022 - 11/19/2022 Ett annat museum
10/15/2022 - 11/19/2022 Munish Wadhia
10/15/2022 - 11/19/2022 Debora Elgeholm
11/26/2022 - 1/14/2023 Londré Gideonsson
11/26/2022 - 1/14/2023 Inger Bergström
11/26/2022 - 1/14/2023 En katt bland hermerlinerna
1/21/2023 - 2/25/2023 Jarl Ingvarsson
1/21/2023 - 2/25/2023 Jenny Källman
1/21/2023 - 2/25/2023 Christina Thomas Dahlberg
1/21/2023 - 2/25/2023 Carl Michael Lundberg
3/18/2023 - 4/22/2023 Helena Mutanen
3/18/2023 - 4/22/2023 Aldo Zetterman
3/18/2023 - 4/22/2023 Folkform
5/12/2023 - 6/10/2023 Kungl. Konsthögskolans avgångsutställning

[ny sökning]