Konstperspektivs kalendariumGalleri Rostrum, Malmö

Ett konstnärsdrivet galleri som startade 1985. Målet är att forma ett rikt och varierat utställningsprogram som inte är främmande för någon form av konstnärligt uttryck. Ett rum för det nyfikna och sökande.

Galleri Rostrum Västergatan 21 211 21 Malmö info@rostrum.nu
öppet: tors. – fred. 14-18, lör. – sön. 12-16

  

Galleri Rostrum
Galleri Rostrum
UTSTÄLLNINGAR
8/19/2017 - 9/10/2017 Something can happen beyond Expectation – A group exhibition
9/16/2017 - 10/8/2017 Tuss Marie Lysén – Vardagen mitt i världen/Every day in the middle of the world.
10/14/2017 - 11/5/2017 Patrik Elgström och Jenny Magnusson – SKYMMER OCH SER:3
11/11/2017 - 12/3/2017 Leif Eriksson – Artist Books

Tillbaka till söksidan