Konstperspektivs kalendariumFärgfabriken, Stockholm

Färgfabriken är en konsthall och en experimentell plattform för samtidskonst, arkitektur, samhällsfrågor och stadsutveckling. Färgfabriken är också en mötesplats för livliga diskussioner och seminarier!

FÄRGFABRIKEN Lövholmsbrinken 1 117 43 Stockholm

  

Färgfabriken
Färgfabriken
UTSTÄLLNINGAR
8/28/2021 - 11/28/2021 Symbiosis – möten mellan olika idéer, uttryck och kunskaper

[ny sökning]